Ring eller send en mail til den aktuelle formand eller et af bestyrelsesmedlemmerne, og vedkommende vil hjælpe med at få det praktiske ordnet.
Find mere info her:

Medlemskontingentet er på kr. 125,00 pr. år.
Heri er indregnet prisen for Senior Bladet, som du modtager 10 gange om året.